شرف تابناک!

مارس 17, 2011

Advertisements

تمام عکس های ماهواره ای با کیفیت بالا از 22 بهمن 1388 که توسط Google Earth منتشر شدند

فوریه 14, 2010

کتابخانه ارتش سبز مخصوص دانلود کتابهاي مفيد براي جنبش سبز آزادي ايران

نوامبر 28, 2009

روش های کاربردي عبور از فيلترينگ اينترنت و راه های عملی مقابله با پارازیت ماهواره

اهریمن نامه دودوزه اندر رسوایی دولت کودتا

پنجاه نکته اساسي مبارزه مسالمت آميز، رویکردی استراتژیک به تاکتیکهای هر روزه

از ديکتاتوري تا دموکراسي، چارچوبي نظري براي کسب آزادي، 198 روش مبارزه بي خشونت آميز جين شارپ

راهنمای مبارزه بی خشونت موثر، برنامه درسی کنواس

از ديکتاتوري به دموکراسي، جين شارپ

ضد کودتا، جين شارپ و بروس جنکينز

سير تاريخي مبارزات بي خشونت زنان ايران در صد سال گذشته و امروز

جنوب آمريکا: پيکار براي حقوق شهروندي، از کتاب «نيرويي قوي تر»

گاندي و استالين، نوشته لويي فيشر Louis Fischer

نافرماني مدني، اثر هنري ديويد ثرو

مبارزه بي خشونت

تاريخ شاه اسماعيل صفوي

قلعه حيوانات، جورج اورول

1984، جورج اورول

دايي جان ناپلئون، ايرج پزشک زاد

«سیمای دو زن» اثر مرحوم استاد علی اکبر سعیدی سیرجانی

دو قرن سکوت، نوشته مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب

ایرانیان هیچگاه آتش پرست نبوده اند، پرستار آتش بوده اند

سالنمای سال 1389 ایرانی، هر هفته در یک صفحه، 280 کیلوبایت

سالنمای سال 1389 ایرانی، هر ماه در یک صفحه، 180 کیلوبایت

گاهنامه فرهنگی سال 1389

راهنمای زمان جشن‌ها و گردهمایی‌های ملی ایران باستان

گاتها سرود های زرتشت

راهنمای دریافت و نصب فیلترشکن سبزپروکسی بر روی هاست

طرح های ناب مهندس موسوی برای ریاست جمهوری ایران

یکی از هزاران افتضاح به بار آمده در دولت نهم، دولت دروغ؛ پروژه راه آهن تهران شیراز

ابهامات در انتخابات 22 خرداد 1388

دروغ های کیهان

متن کامل کيفرخواست دادستان نظامي تهران عليه ۱٢ عامل متهم فاجعه کهريزک

راهنمای کمک های اولیه